1 2 3 4 5
 

RESTAURACIÓ

Restauració d'una calaixera
Estat abans de la restauració  

 
Tauleta de rebedor
 
Cadira i capçal de llit