1 2 3 4 5
 

Fusteria

FUSTERIA D'EXTERIORS
Terra de voltants de piscines

Encadellat del boltant d'una piscina, fusta d'IPE tractada amb olis per a exteriors i resistent a l'aigua.
Tot el cantó de la piscina és de fusta, adaptan-se a la forma ovalada d'aquesta.

 
Portes basculants de garatge
 
Fusteria exterior d'una casa; barana, porta de garatge i finestres
 
Ampliació d'una coberta
 
Coberta de pi
 
FUSTERIA D'INTERIORS
Mostrador, estanteries i prestatges d'una botiga
 
Tancamenst i finestres
 
Revestiment de buigues
 
ESCALES I BARANES
Revestiment de cuixa d'escala i passamà amb fusta de Jatoba
 
Barana amb recobriment de fusta de noguera
 
Passamà d'escala
En aquest treball es tractava d'adaptar un passamà a la forma capriciosa de la barana de ferro.